Terapia par

Pomoc psychologiczna dla par

W terapii par posługujemy się metodą systemową.

Stosowana w pracy z parami oraz rodzinami (systemowa terapia rodzin). Opiera się na założeniu, że jakakolwiek społeczność, grupa stanowi system, w którym poszczególne osoby są ze sobą w różny sposób powiązane i wzajemnie oddziałują na siebie. Każdy wpływa na każdego, a zmiana choćby jednej z osób, musi odzwierciedlić się w systemie.

Psychoterapeuta pracujący systemowo będzie starał się wraz z parą, rodziną czy nawet pojedynczą osobą, odkryć zależności łączące poszczególne osoby i sposoby, w jakie na siebie nawzajem wpływają. Analiza tych powiązań i relacji oraz ich zrozumienie, pomaga poszczególnym członkom systemu na wypracowanie nowych metod budowania relacji oraz przekształcenie funkcjonujących do tej pory, przeszkadzających i niszczących schematów w bardziej dostosowane, dające więcej satysfakcji i radości ze wspólnego bycia razem.

W naszym ośrodku proponujemy pracę z jednym terapeutą lub dwoma (zwykle mężczyzna i kobieta). Wybór formy pracy zależy od potrzeb pacjentów oraz rozeznania terapeuty w pierwszym kontakcie.